Điểm thi THPT Quốc gia 2019 Điểm chuẩn Đại học

University of Canterbury

Private Bag 4800, Christchurch 8140, New Zealand
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#301

ARWU Ranking

#401

Average Fees (USD)

33,767

Total Students

12,492

HỌC BỔNG

Dữ liệu đang được cập nhật

HỌC BỔNG

Dữ liệu đang được cập nhật

Tin xem nhiều