University of Cyprus

1 Panepistimiou Avenue, Aglantzia, Nicosia, Cyprus
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#351

ARWU Ranking

#601

Average Fees (USD)

21,364

Total Students

6,861

TỔNG QUAN

University of Cyprus là một trường đại học công nghiên cứu được thành lập bởi Cộng hòa Síp vào năm 1989. Trường bắt đầu giảng dạy những sinh viên đầu tiên của mình vào năm 1992 và có khoảng 7000 sinh viên.

Phần lớn sinh viên đại học là do kỳ thi tuyển sinh được tổ chức bởi Bộ Giáo dục và Văn hóa Cộng hòa Síp. Một số nơi dành riêng cho học sinh có nhu cầu hoặc hoàn cảnh đặc biệt. Khi Đại học Síp mở cửa cho sinh viên, lớp học đến bao gồm 486 sinh viên đại học. Trong năm học 2010 - 2011, 4691 sinh viên đại học tham dự các khóa học được cung cấp bởi 21 phòng ban. Đồng thời, có 1549 sinh viên sau đại học.

Có trụ sở tại thủ đô của Cyprus , Nicosia , giảng dạy chủ yếu bằng tiếng Hy Lạp. Các ngôn ngữ chính thức là tiếng Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ , nhưng chỉ có một vài người nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ được đăng ký. Kể từ tháng 09/2005, hệ thống điểm tín dụng đại học dựa trên ECTS .

Những người đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển sinh cho Đại học Síp là công dân Síp hoặc những người có ít nhất một phụ huynh gốc Síp. Sinh viên tương lai sẽ tốt nghiệp từ một trường trung học sáu năm. Một số vị trí được cấp cho người khuyết tật hoặc những người có nhu cầu đặc biệt.

Các chương trình học tại Đại học Síp dựa trên giờ tín chỉ. Một giờ tín dụng thường tương đương với một "lớp học" mỗi tuần 50 phút mỗi học kỳ. Để tốt nghiệp đại học, sinh viên phải hoàn thành 120 giờ tín dụng như được mô tả trong chương trình của Khoa, trong đó phải bao gồm 12-15 giờ tín chỉ của các khóa học tự chọn miễn phí bên ngoài khu vực nghiên cứu chính và từ ít nhất hai khoa. Ngoài 120 tín chỉ, sinh viên phải hoàn thành yêu cầu ngoại ngữ đại học từ 6 đến 9 tín chỉ.

TỔNG QUAN

University of Cyprus là một trường đại học công nghiên cứu được thành lập bởi Cộng hòa Síp vào năm 1989. Trường bắt đầu giảng dạy những sinh viên đầu tiên của mình vào năm 1992 và có khoảng 7000 sinh viên.

Phần lớn sinh viên đại học là do kỳ thi tuyển sinh được tổ chức bởi Bộ Giáo dục và Văn hóa Cộng hòa Síp. Một số nơi dành riêng cho học sinh có nhu cầu hoặc hoàn cảnh đặc biệt. Khi Đại học Síp mở cửa cho sinh viên, lớp học đến bao gồm 486 sinh viên đại học. Trong năm học 2010 - 2011, 4691 sinh viên đại học tham dự các khóa học được cung cấp bởi 21 phòng ban. Đồng thời, có 1549 sinh viên sau đại học.

Có trụ sở tại thủ đô của Cyprus , Nicosia , giảng dạy chủ yếu bằng tiếng Hy Lạp. Các ngôn ngữ chính thức là tiếng Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ , nhưng chỉ có một vài người nói tiếng...

Tin xem nhiều