University of Desarrollo

Ainavillo 456, Concepción, Región del Bío Bío, Chile
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#401

ARWU Ranking

#1001

Average Fees (USD)

10,188

Total Students

15,925

TỔNG QUAN

Universidad del Desarrollo (UDD) hiện là một tổ chức phù hợp với thách thức quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động khoa học. UDD đang trở thành một trường đại học phức tạp có tầm quan trọng cao trong nghiên cứu, hiện tại và trong tương lai. 

Vì vậy, chúng ta phải chứng minh cam kết tương ứng với giá trị cốt lõi của UDD về trách nhiệm công cộng bằng cách đóng góp các giải pháp cho các vấn đề liên quan đến xã hội, với sự đảm bảo về chất lượng, an ninh và hiệu quả. 

UDD là một trường đại học nhỏ, năng động và rất trẻ, và chúng tôi thấy những đặc điểm này là một lợi thế cho phép chúng tôi linh hoạt và nhanh nhẹn trong các quy trình tổ chức của chúng tôi. 

Để tiếp tục tiến lên, chúng tôi không chỉ khuyến khích các nhà nghiên cứu tham gia vào nghiên cứu tác động cao mà còn để thích ứng hiệu quả trong bối cảnh quốc tế năng động để thu hút sự hợp tác từ khắp nơi trên thế giới. Mục đích của chúng tôi là đạt được các liên minh chiến lược với các trung tâm quốc tế có mức năng suất khoa học cao và tác động trong đổi mới.

UDD hướng tới hình thành và hướng dẫn các học sinh tập trung vào việc tìm kiếm liên tục các cơ hội để sáng tạo và đổi mới, tuân theo quy tắc đạo đức trong khi chấp nhận những thách thức và đối mặt với sự không chắc chắn.

Sinh viên tốt nghiệp UDD có thể đưa ra các giải pháp mới và khác nhau để giải quyết các vấn đề phức tạp hoặc các tình huống trong bối cảnh thay đổi. UDD các chuyên gia trong tương lai nên được thúc đẩy bởi tác động của những thành tựu của họ, và có thể dẫn dắt người khác cũng như cộng tác với họ. Cuối cùng, sinh viên tốt nghiệp phải chứng minh một thái độ kiên trì bất chấp thất bại, bằng cách đối mặt với những thách thức với một cách tiếp cận tích cực nhưng thực dụng.

TỔNG QUAN

Universidad del Desarrollo (UDD) hiện là một tổ chức phù hợp với thách thức quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động khoa học. UDD đang trở thành một trường đại học phức tạp có tầm quan trọng cao trong nghiên cứu, hiện tại và trong tương lai. 

Vì vậy, chúng ta phải chứng minh cam kết tương ứng với giá trị cốt lõi của UDD về trách nhiệm công cộng bằng cách đóng góp các giải pháp cho các vấn đề liên quan đến xã hội, với sự đảm bảo về chất lượng, an ninh và hiệu quả. 

UDD là một trường đại học nhỏ, năng động và rất trẻ, và chúng tôi thấy những đặc điểm này là một lợi thế cho phép chúng tôi linh hoạt và nhanh nhẹn trong các quy trình tổ chức của chúng tôi. 

Để tiếp tục tiến lên, chúng tôi không chỉ khuyến khích các nhà nghiên cứu tham gia vào nghiên cứu tác động cao mà còn để thích ứng hiệu quả trong...

Tin xem nhiều