University of Eastern Finland

FI-80101 Joensuu, Finland
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#351

ARWU Ranking

#401

Average Fees (USD)

29,325

Total Students

11,572

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

  • CHI PHÍ SINH HOẠT
  • $15,684

  • HỌC PHÍ
  • $13,677

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

    $29,325

Tin xem nhiều