University of Eastern Finland

FI-80101 Joensuu, Finland
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#351

ARWU Ranking

#401

Average Fees (USD)

29,325

Total Students

11,572

HỌC BỔNG

Dữ liệu đang được cập nhật

HỌC BỔNG

Dữ liệu đang được cập nhật

Tin xem nhiều