University of Eastern Finland

FI-80101 Joensuu, Finland
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#351

ARWU Ranking

#401

Average Fees (USD)

29,325

Total Students

11,572

CHỈ SỐ THỐNG KÊ

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018

Trường University of Eastern Finland nằm trong top #351 trên thế giới

Tin xem nhiều