University of Helsinki

P.O. Box 3, (Fabianinkatu 33), FI00014, Finland
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#99

ARWU Ranking

#57

Average Fees (USD)

34,535

Total Students

0

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

  • CHI PHÍ SINH HOẠT
  • $13,814

  • HỌC PHÍ
  • $20,721

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

    $34,535

Tin xem nhiều