University of Helsinki

P.O. Box 3, (Fabianinkatu 33), FI00014, Finland
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#99

ARWU Ranking

#57

Average Fees (USD)

34,535

Total Students

0

CHỈ SỐ THỐNG KÊ

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018

Trường University of Helsinki nằm trong top #99 trên thế giới

Tin xem nhiều