University of Liège

Place du 20-Août 7, Liege, 4000, Belgium
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#301

ARWU Ranking

#301

Average Fees (USD)

20,853

Total Students

20,730

TỔNG QUAN

Đại học Liège (ULg) được thành lập vào năm 1817 bởi Vua Wilhelm the First sau khi Napoléon yêu cầu một trường đại học cho Bỉ - một lãnh thổ mà sau đó là một phần của Đế quốc Napoleon. Nó được đặt tên hiện tại vào năm 1989 và là trường đại học công lập duy nhất cho cộng đồng nói tiếng Pháp của Brussels.

ULg có hơn 20.000 sinh viên, gần một phần tư trong số đó là sinh viên quốc tế. Trường có 33 chương trình đại học và 193 khóa học thạc sĩ được tổ chức trên mười khoa trong năm địa điểm (bốn ở Bỉ và một ở Corsica).

Trường đại học chuyên về ngoại ngữ và nhấn mạnh việc học tập chuẩn bị cho sinh viên làm việc ở bất kỳ nơi nào ở Châu Âu. Nó duy trì mối quan hệ mạnh mẽ với các cựu sinh viên và tuyên bố là duy nhất trong sự hỗ trợ nó cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp.

Với các liên kết đến hơn 600 công ty Bỉ và quốc tế, ULG hợp tác với các doanh nghiệp để dạy các khóa học đáp ứng nhu cầu của ngành và trang bị cho sinh viên việc làm. Các hoạt động nghiên cứu ứng dụng của trường đại học đã tạo ra tổng cộng 80 công ty spin-off công nghệ cao cũng như danh mục các công nghệ được cấp phép.

Nó cũng cung cấp một chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm chủ yếu là hội thảo công nghệ hoặc quản lý cho sinh viên tốt nghiệp và các công ty.

Hơn một nửa ngân sách của ULG được đầu tư vào nghiên cứu và trường đại học tự hào là một trong những hoạt động tích cực nhất trong các chương trình nghiên cứu, cả ở địa phương và quốc tế, khuyến khích nghiên cứu liên ngành giữa các giảng viên.

TỔNG QUAN

Đại học Liège (ULg) được thành lập vào năm 1817 bởi Vua Wilhelm the First sau khi Napoléon yêu cầu một trường đại học cho Bỉ - một lãnh thổ mà sau đó là một phần của Đế quốc Napoleon. Nó được đặt tên hiện tại vào năm 1989 và là trường đại học công lập duy nhất cho cộng đồng nói tiếng Pháp của Brussels.

ULg có hơn 20.000 sinh viên, gần một phần tư trong số đó là sinh viên quốc tế. Trường có 33 chương trình đại học và 193 khóa học thạc sĩ được tổ chức trên mười khoa trong năm địa điểm (bốn ở Bỉ và một ở Corsica).

Trường đại học chuyên về ngoại ngữ và nhấn mạnh việc học tập chuẩn bị cho sinh viên làm việc ở bất kỳ nơi nào ở Châu Âu. Nó duy trì mối quan hệ mạnh mẽ với các cựu sinh viên và tuyên bố là duy nhất trong sự hỗ trợ nó cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp.

Với các...

Tin xem nhiều