University of Naples Federico II

Corso Umberto I 40, Napoli, 80138, Italy
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#301

ARWU Ranking

#201

Average Fees (USD)

13,697

Total Students

49,789

TỔNG QUAN

Đại học Naples được thành lập năm 1224 và vẫn là một trong những trường đại học lâu đời nhất thế giới được thành lập bởi Frederick II, Holy Roman Emperor và King of Sicily, quyết định thành lập một cơ sở giáo dục không bị ảnh hưởng đáng kể bởi Giáo hoàng.

Tuy nhiên, mãi đến năm 1987 trường đại học mới được đổi tên thành Federico II, một sự thừa nhận của người sáng lập.

Ngày nay, trường đại học bao gồm ba bộ phận bán độc lập - Khoa Khoa học và Công nghệ, Khoa Khoa học Đời sống và Khoa Xã hội và Nhân văn - chịu trách nhiệm nghiên cứu và giảng dạy 13 trường và 82 khoa khác nhau. Trong những năm qua Đại học Naples đã có một số địa điểm nhưng ngày nay có ba cơ sở chính, một ở trung tâm Naples, một ở quận Fuorigrotta ở phía tây và một ở trên đồi Camaldoli ở phía bắc, sau này cũng lưu trữ trường Y học.

Trong lịch sử lâu dài của Đại học Naples Federico II đã có một số cựu sinh viên rất có ảnh hưởng, bao gồm cả triết gia và nhà thần học Saint Thomas Aquinas người không chỉ nghiên cứu nhưng sau này dạy tại trường đại học. Các cựu sinh viên đáng chú ý khác bao gồm cựu tổng thống Ý Giovanni Leone, Enrico De Nicola và Giorgio Napolitano, Giám đốc điều hành Estriz Lauder Fabrizio Freda và các phi hành gia Samantha Cristoforetti và Luca Parmitano.

Xây dựng các mối quan hệ cả hai quốc gia và quốc tế là những ưu tiên cao và Đại học Naples Federtico II không ngừng phát triển các chương trình trao đổi và các dự án hợp tác. Ví dụ, "Gulunap" là một sáng kiến ​​được bắt đầu vào năm 2004 nhằm đào tạo các bác sĩ từ Uganda và các nước láng giềng để tăng số lượng chuyên gia y tế tại một số khu vực nghèo nhất ở miền trung và miền đông châu Phi. 

TỔNG QUAN

Đại học Naples được thành lập năm 1224 và vẫn là một trong những trường đại học lâu đời nhất thế giới được thành lập bởi Frederick II, Holy Roman Emperor và King of Sicily, quyết định thành lập một cơ sở giáo dục không bị ảnh hưởng đáng kể bởi Giáo hoàng.

Tuy nhiên, mãi đến năm 1987 trường đại học mới được đổi tên thành Federico II, một sự thừa nhận của người sáng lập.

Ngày nay, trường đại học bao gồm ba bộ phận bán độc lập - Khoa Khoa học và Công nghệ, Khoa Khoa học Đời sống và Khoa Xã hội và Nhân văn - chịu trách nhiệm nghiên cứu và giảng dạy 13 trường và 82 khoa khác nhau. Trong những năm qua Đại học Naples đã có một số địa điểm nhưng ngày nay có ba cơ sở chính, một ở trung tâm Naples, một ở quận Fuorigrotta ở phía tây và một ở trên đồi Camaldoli ở phía bắc, sau này cũng lưu trữ trường Y học.

...

Tin xem nhiều