University of Otago

PO Box 56, Dunedin 9054, New Zealand
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#201

ARWU Ranking

#301

Average Fees (USD)

35,004

Total Students

0

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

  • CHI PHÍ SINH HOẠT
  • $17,004

  • HỌC PHÍ
  • $18,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

    $35,004

Tin xem nhiều