University of Otago

PO Box 56, Dunedin 9054, New Zealand
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#201

ARWU Ranking

#301

Average Fees (USD)

35,004

Total Students

0

CHỈ SỐ THỐNG KÊ

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018

Trường University of Otago nằm trong top #201 trên thế giới

Tin xem nhiều