University of Southern Denmark

Campusvej 55 DK-5230, Odense M, Denmark
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#251

ARWU Ranking

#301

Average Fees (USD)

27,808

Total Students

0

TỔNG QUAN

Đại học Nam Đan Mạch, với các cơ sở nằm ở phía tây nam của Đan Mạch - tức là Funen, Southern Jutland và Sealand - là một tổ chức nghiên cứu và giáo dục có nguồn gốc khu vực sâu và triển vọng quốc tế.

Tiếp cận hơn nữa về phía nam, trường đại học cung cấp một số chương trình hợp tác trong hợp tác với Đại học Flensburg và Đại học Kiel. Liên hệ với các ngành công nghiệp trong khu vực và cộng đồng khoa học quốc tế là mạnh mẽ.

Mỗi ngày có khoảng 1.200 nhà nghiên cứu ở Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg, Slagelse và Copenhagen đang tham gia vào việc tìm kiếm kiến ​​thức và hiểu biết mới, trong khi 18.000 sinh viên đang làm việc để tiếp tục giáo dục của họ. Đại học Nam Đan Mạch cung cấp các chương trình toàn diện trong năm khoa khác nhau - Nhân văn, Khoa học, Kỹ thuật, Khoa học Xã hội và Khoa học Y tế.

Trường kết hợp khoảng 35 viện nghiên cứu, 30 trung tâm nghiên cứu và một thư viện đại học được trang bị tốt. Đại học cung cấp một loạt các ngành truyền thống cũng như tuyển chọn các nghiên cứu kinh doanh và kỹ thuật.

TỔNG QUAN

Đại học Nam Đan Mạch, với các cơ sở nằm ở phía tây nam của Đan Mạch - tức là Funen, Southern Jutland và Sealand - là một tổ chức nghiên cứu và giáo dục có nguồn gốc khu vực sâu và triển vọng quốc tế.

Tiếp cận hơn nữa về phía nam, trường đại học cung cấp một số chương trình hợp tác trong hợp tác với Đại học Flensburg và Đại học Kiel. Liên hệ với các ngành công nghiệp trong khu vực và cộng đồng khoa học quốc tế là mạnh mẽ.

Mỗi ngày có khoảng 1.200 nhà nghiên cứu ở Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg, Slagelse và Copenhagen đang tham gia vào việc tìm kiếm kiến ​​thức và hiểu biết mới, trong khi 18.000 sinh viên đang làm việc để tiếp tục giáo dục của họ. Đại học Nam Đan Mạch cung cấp các chương trình toàn diện trong năm khoa khác nhau - Nhân văn, Khoa học, Kỹ thuật, Khoa học Xã hội và Khoa học Y tế.

Trường kết hợp...

Tin xem nhiều