University of Tübingen

Geschwister-Scholl-Platz, Tubingen, 72074, Germany
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#89

ARWU Ranking

#151

Average Fees (USD)

15,300

Total Students

0

TỔNG QUAN

University of Tübingen hay còn gọi là University of Tuebingen được thành lập năm 1477, trở thành một trong những trường đại học lâu đời nhất châu Âu. Hơn 500 năm sau, trường tiếp tục làm nên lịch sử về Y học, Khoa học và Nhân văn, kết hợp việc giảng dạy xuất sắc với các nghiên cứu tiên tiến. Các nhà nghiên cứu ở Tübingen đang phá vỡ nền tảng mới trong nhiều lĩnh vực - khoa học thần kinh, sinh học phân tử thực vật, dược phẩm, hóa sinh tế bào, môi trường địa lý, vật lý hạt cơ bản, nghiên cứu giáo dục, khảo cổ học và ngôn ngữ học. Trường khuyến khích nghiên cứu liên ngành để mở rộng tầm nhìn học thuật và khoa học và thúc đẩy sự sáng tạo.

Đại học Tübingen liên tục phát triển các lĩnh vực nghiên cứu mới bao gồm cả nghiên cứu cơ bản và phương pháp tiếp cận theo định hướng ứng dụng. Trường cũng cung cấp lời khuyên về bằng sáng chế và khởi nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp có ý tưởng có tiềm năng thương mại.

Thành tích nổi bật trong nghiên cứu cơ bản, cho dù trong các dự án nghiên cứu hợp tác riêng lẻ, là một tính năng phân biệt tại Tübingen. Điều này đúng với toàn bộ các môn học, từ Khoa học Xã hội (bao gồm Khoa học Chính trị và Giáo dục) đến Toán và Khoa học Nhận thức (kết hợp các quá trình nhận thức ở cấp độ con người và máy, bao gồm tâm lý học và công nghệ thông tin), cũng như nghiên cứu ứng dụng mà thăm dò sự tương tác của vật liệu và cảm biến với các hệ thống sống. Bảng xếp hạng mới nhất đặt Tübingen trong số các trường đại học hàng đầu ở Đức và châu Âu. Trong Khoa học tự nhiên và nhân văn nói riêng, nó được xếp hạng trong phạm vi hàng đầu của Trung tâm Phát triển Giáo dục Đại học (CHE).

TỔNG QUAN

University of Tübingen hay còn gọi là University of Tuebingen được thành lập năm 1477, trở thành một trong những trường đại học lâu đời nhất châu Âu. Hơn 500 năm sau, trường tiếp tục làm nên lịch sử về Y học, Khoa học và Nhân văn, kết hợp việc giảng dạy xuất sắc với các nghiên cứu tiên tiến. Các nhà nghiên cứu ở Tübingen đang phá vỡ nền tảng mới trong nhiều lĩnh vực - khoa học thần kinh, sinh học phân tử thực vật, dược phẩm, hóa sinh tế bào, môi trường địa lý, vật lý hạt cơ bản, nghiên cứu giáo dục, khảo cổ học và ngôn ngữ học. Trường khuyến khích nghiên cứu liên ngành để mở rộng tầm nhìn học thuật và khoa học và thúc đẩy sự sáng tạo.

Đại học Tübingen liên tục phát triển các lĩnh vực nghiên cứu mới bao gồm cả nghiên cứu cơ bản và phương pháp tiếp cận theo định hướng ứng dụng. Trường cũng cung cấp lời khuyên về bằng sáng...

Tin xem nhiều