Điểm thi THPT Quốc gia 2019 Điểm chuẩn Đại học

University of Toronto

27 King's College Circle, Toronto, Ontario, M5S 1A1, Canada
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#21

ARWU Ranking

#23

Average Fees (USD)

66,500

Total Students

0

HỌC BỔNG

Đối với sinh viên quốc tế, trường University of Toronto có các loại học bổng sau:

- Học bổng nhập học dành cho những cá nhân nộp đơn vào Đại học để học đại học.

- Học bổng trong khóa học dành cho sinh viên hiện đang theo học tại Đại học Toronto. Sinh viên Đại học Toronto có quyền truy cập vào hơn 5.900 suất học bổng trong khóa học mỗi năm.

HỌC BỔNG

Đối với sinh viên quốc tế, trường University of Toronto có các loại học bổng sau:

- Học bổng nhập học dành cho những cá nhân nộp đơn vào Đại học để học đại học.

- Học bổng trong khóa học dành cho sinh viên hiện đang theo học tại Đại học Toronto. Sinh viên Đại học Toronto có quyền truy cập vào hơn 5.900 suất học bổng trong khóa học mỗi năm.

Tin xem nhiều