Điểm thi THPT Quốc gia 2019 Điểm chuẩn Đại học

University of Trento

Via Calepina, 14, Trento, 38122, Italy
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#251

ARWU Ranking

#501

Average Fees (USD)

17,052

Total Students

12,856

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

  • CHI PHÍ SINH HOẠT
  • $14,052

  • HỌC PHÍ
  • $3,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

    $17,052

Tin xem nhiều