University of Waikato

Hillcrest, Hamilton 3216, New Zealand
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#401

ARWU Ranking

#701

Average Fees (USD)

35,756

Total Students

9,805

CHỈ SỐ THỐNG KÊ

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018

Trường University of Waikato nằm trong top #401 trên thế giới

Tin xem nhiều