Zhejiang University

866 Yuhangtang Road Hangzhou, Zhejiang Province, Zhejiang, 310058, China
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#101

ARWU Ranking

#67

Average Fees (USD)

19,000

Total Students

0

TỔNG QUAN

Zhejiang University - Đại học Chiết Giang là một tổ chức có uy tín về giáo dục đào tạo có lịch sử lâu đời. Được thành lập năm 1897, với tiền thân là Qiushi Academy -Học viện Cầu Thị, trường là một trong những học viện hiện đại đầu tiên của việc học tập, đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ được thành lập ở Trung Quốc.

Trong lịch sử 116 năm, Zhejiang University luôn cam kết đào tạo nguồn nhân lực, phát triển nghiên cứu một cách uy tín nhất, phù hợp với nguyên tắc, phương châm: “Tìm kiếm chân lý và tiên phong mới ”.

Các chương trình nghiên cứu tại Zhejiang University kéo dài trong 12 ngành học bao gồm: Triết học, Kinh tế, Luật, Giáo dục, Văn học, Lịch sử, Nghệ thuật, Khoa học, Kỹ thuật, Nông nghiệp, Y học, Quản lý,...

Hiện có hơn 160 cựu sinh viên của Zhejiang University được bầu làm thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và Học viện Kỹ thuật Trung Quốc. Với những suy nghĩ giáo dục tiến bộ với thời đại, Zhejiang University luôn có những bước đi đầu trong cải cách giáo dục. Văn hóa đào tạo phong phú, cơ sở giảng dạy tiên tiến và phát triển hàng loạt các chương trình trao đổi quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của sinh viên.

TỔNG QUAN

Zhejiang University - Đại học Chiết Giang là một tổ chức có uy tín về giáo dục đào tạo có lịch sử lâu đời. Được thành lập năm 1897, với tiền thân là Qiushi Academy -Học viện Cầu Thị, trường là một trong những học viện hiện đại đầu tiên của việc học tập, đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ được thành lập ở Trung Quốc.

Trong lịch sử 116 năm, Zhejiang University luôn cam kết đào tạo nguồn nhân lực, phát triển nghiên cứu một cách uy tín nhất, phù hợp với nguyên tắc, phương châm: “Tìm kiếm chân lý và tiên phong mới ”.

Các chương trình nghiên cứu tại Zhejiang University kéo dài trong 12 ngành học bao gồm: Triết học, Kinh tế, Luật, Giáo dục, Văn học, Lịch sử, Nghệ thuật, Khoa học, Kỹ thuật, Nông nghiệp, Y học, Quản lý,...

Hiện có hơn 160 cựu sinh viên của Zhejiang University được bầu làm thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và Học viện Kỹ thuật Trung Quốc....

Tin xem nhiều